Cezary Nowakowski dyrektor etnograf
Maria Witek starszy kustosz etnograf
Anna Bartczak starszy kustosz historyk
Aleksandra Hamberg-Federowicz starszy kustosz architekt
Kamila Wójcik kustosz historyk sztuki
Agnieszka Osiak adiunkt historyk
Grażyna Bajdan adiunkt etnograf
Arkadiusz Guzierowicz główny księgowy ekonomista   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland