Zachęcamy do zapoznania się informacjami o dwóch konkursach przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 4.1 - "Dziedzictwo kulturowe". Oba dotyczą zabytków, co czyni je szczególnie interesującymi.

Są to:

  1. 4.1 Dziedzictwo kulturowe - dedykowany kościołom i związkom wyznaniowym; ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 25 mln złotych; szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się tutaj
  2. 4.1 Dziedzictwo kulturowe - przeznaczony na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych; ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 mln złotych; szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się tutaj

 

POLECAMY!

Pierwsza interaktywna mapa

kapliczek i krzyży przydrożnych      

mapka

 

 

ZDD 2017

       PROGRAM ZDD 2017

 plakatzdd2017m

 plakatZDD2017m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland